Om

Jeg er født i 1968 og kommer oprindeligt fra Jyderup på Vestsjælland.

I min barndom og ungdom boede jeg i Randers og omegn, hvor min mor var ufaglært arbejder og hendes mand var murer. Ferierne tilbragte jeg som regel på Sjælland hos min far, der var skrothandler, ålefisker m.m.

Studietiden tilbragte jeg i Århus, og i 2002 havnede jeg i Horsens, og det har jeg samt min samleverske og vore 2 børn foreløbig været glad for.

 

Jeg er uddannet jurist og har arbejdet i en række forskellige stillinger i de nu nedlagte amter og i regionerne.

I et par år var jeg også ansat i Horsens Erhvervsråd, hvor jeg arbejdede med byudvikling, turisme og erhvervspolitk. Gennem dette job oplevede jeg samspillet mellem kommune, arbejdsmarked og borgerinteresser.

Fra 2008 til 2015 var jeg lleder af sekretariatet for De Videnskabsetiske Komitéer for Region Syddanmark.

Komitéerne sikrer forsøgspersoners rettigheder, når de deltager i lægevidenskabelige forsøg, og i den proces rådgav jeg forskere og medicinalfirmaer om de juridiske spilleregler for forskningen.

Gennem mit arbejdsliv er jeg vant til at rådgive og forhandle mig frem til fornuftige løsninger, som flest muligt er tilfredse med. Som person er jeg nysgerrig og åben for gode argumenter; det tror jeg i øvrigt også, at man kommer længst med i politik.

I små 5 år sad jeg i den lokale skolebestyrelse. Jeg ville medvirke til, at skolen fremtidssikrer børnene med hensyn til faglige færdigheder og ved at give dem en generel forståelse for det samfund, vi allesammen lever i. Ambitionen var også at gøre mit til, at børnene forlader skolen som îhele menneskerî, dvs. også med medmenneskelige færdigheder, der får dem til at trives og blive en del af fællesskabet.

Det er ingen hemmelighed, at jeg tidligere var medlem af Socialdemokraterne. Efterhånden gik det imidlertid op for mig, hvor langt jeg lå fra partiet i spørgsmålet om EU, ytringsfrihed og synet på islamismens fremmarch i Danmark og resten af verden, for den sags skyld.

Den socialdemokratiske bevægelse har været en hjørnesten i opbygningen af velfærdsstaten, og det fortjener de ros for. Så meget desto mere trist er det, at Socialdemokraterne - bistået af de fleste andre partier - nu er i fuld gang med at fjerne forudsætningerne for velfærdsstaten, retsstaten og Nationalstaten Danmark. Siden 2011 kan jeg med forbløffelse også konstatere, at ”røde arbejderpartier” fører en så hårdkogt, økonomisk politik, at selv Joachim B. Olsen og Margaret Thatcher må anses som rene ”slappere” i sammenligning.

Jeg meldte mig ud, da det stod mig klart, dels at Socialdemokraterne helhjertet støtter det EU, som er i fuld gang med at afvikle nationalstaterne i Europa, dels at Socialdemokraterne hellere vil gå i graven end at erkende, at deres EU- og indvandringspolitik bygger på en utopi!

I 2007 meldte jeg mig ind i Dansk Folkeparti, og herefter sad jeg i 6 år i bestyrelsen for DF-Horsens.

Jeg blev valgt til Horsens byråd i 2013 og valgt ind i Folketinget i 2015 for Randers Sydkredsen.

Copyright © Claus Kvist Hansen 2015