Lokalpolitik

Ved kommunalvalget 2013 blev jeg med 416 personlige stemmer valgt ind i Horsens kommunes byråd.

Ved konstitueringen fik jeg plads i Beskæftigelsesudvalget og i Kulturudvalget.

 

Tak til alle, der stemte på mig!

Nedenfor ser du mine mærkesager ved byrådsvalget 2013:

Jeg vil begrænse de menneskelige omkostninger ved den brutale økonomiske politik, som den nuværende regering fører!

Det er det allervigtigste!

Den nuværende regering kom til magten i en tsunami af løgne og tomme løfter.

På vejen fra sejrsskammelen og ud i de ventende ministerbiler skete der en personlighedændring hos Socialdemokraterne og SF'erne. Prisen for at kunne danne regeing med De Radikale blev nemlig en hidtil uset, hård kurs over for samfundets svageste for med et smil at levere skattelettelser til middelklassen og de allerbedst stillede. Foruden at der naturligvis skal skabes plads til at poste oceaner af penge til EU, hovedløs U-landshjælp og flygtninge/indvandrere uden skyggen af kvalifikationer - og gerne kriminelle.

Efter folketingsvalget var jeg meget i tvivl om, hvorvidt det gav mening for mig at fortsætte mit engagement i politik. Men den skamløse adfærd fra den nye regering fik langsomt mit blodtryk så langt op, at jeg valgte at opstille til valgene nu for at kunne beskytte de grupper af mennesker, som Helle Thorning svigtede så skånselsløst!

Nej til religiøse særkrav - nej til halalslagtet kød!

Jeg har i sommeren 2013 sat fokus på et par markante, værdipolitiske sager i Horsens:

"Håndtryks-sagen"

Først var det en muslimsk censor, som nægtede at give hånd til kvinder af religiøse årsager, mens han godt kunne tåle at give hånd til mænd. Horsens Folkeblad satte fokus på sagen her. Som sædvanlig vælger det officielle Danmark at lukke øjnene for islamiske særkrav - Undervisningsministeren var ingen undtagelse.

"Halalkød-sagen"

Dernæst stillede jeg spørgsmål ved en fælles indkøbsaftale, som Horsens, Hedensted og Odder kommuner havde indgået - se mere her. Jeg opfordrede borgmesterene til at sikre, at kødvarerne omfattet af aftalen i videst muligt omfang ikke var halalslagtet. Ikke overraskende havde borgmestrene ikke lyst til at tage emnet op.

Det forstår jeg godt: det er en tabersag på den ene side at forsvare muslimers ret til halalmad, mens kristne danskere på den anden side ikke kan blive fri for halalmad.

Udbygning af Horsens Havn.

Horsens Havn er et unikt område, som bør udvikles både med erhverv, boliger og rekreative arealer.

Men undergrunden skal først oprenses for gift - se nedenfor.

Øget oprensning af forurenede grunde.

Se her og her om min opfordring til et "miljø-topmøde" med Horsens' borgmester, regionsrådsformanden (som ikke ønsker at deltage i den slags - se her) og Miljøministeren, som heller ikke vil deltage.

Jeg håber, at så godt et initiativ, der støttes også af SF og De Radikale, ikke går i glemmebogen.

Mennesker "i klemme i systemet" skal behandles ordentligt.

Tja, dette udsagn taler for sig selv.

Slut med formålsløs arbejdsprøvning, meningsløs aktivering osv.

Uanset hvor meget ledige og halvsyge borgere kostes rundt i besynderlige projekter, girafsprogkurser og avishatfoldetræning, så er samfundets problem, at der IKKE er job nok til de ledige!

Telefonisk ”hot-line” til det offentlige for borgere uden IT-kundskaber.

Det skal være muligt for ældre borgere, som har slidt og slæbt et helt liv, at kunne få ordentlig service fra det offentlige uanset, at de måske ikke har overskud til at lære at bruge moderne teknologi.

Danske løn- og ansættelsesvilkår ved offentlige byggerier.

Jeg bryder mig ikke om, at danske håndværkere går ledige, mens f.eks. rumænere tjener 25 kr i timen på at lave skatteborgerbetalt arbejde på offentlige bygninger, veje el.lign.

Og hvorfor er det så skrækkeligt at sige, at man i et land først og fremmest vil sørge for, at vor egen arbejdssyrke har beskæftigelse? Danske politikere bør koncentrere sig om at sikre danskernes ve og vel.

Ingen brugerbetaling i sundhedsvæsenet.

Styrkelse af psykiatrien.

Slut med offentlige prestigeprojekter - i stedet flere ”varme hænder”.

Udvikling af sygehusene i Horsens og Randers.

I region Mdtjylland bliver det primært Vestjylland og Århusområdet, som danner aksen for sygehusvæsenet.

Men nord og syd - i form af sygehusene i Horsens og Randers - skal også udvikles.

Copyright © Claus Kvist Hansen 2015