Lokalpolitik

Ved kommunalvalget 2013 blev jeg med 416 personlige stemmer valgt ind i Horsens kommunes byråd.

Ved konstitueringen fik jeg plads i Beskæftigelsesudvalget og i Kulturudvalget.

 

Tak til alle, der stemte på mig!

 

Mine mærkesager ved KV17 er følgende:

 

 

Ældreområdet og handicapområdet skal løftes markant i de kommende år. Der skal ske en reel

positiv udvikling i antal ”varme hænder” til vore ældre og svage medborgere.

 

Udviklingen i kommunens landområder skal styrkes ved nedsættelse af et ”Landdistrikt-udvalg”.

 

Danske løn- og ansættelsesvilkår skal respekteres ved alle opgaver, der udføres for kommunale

kroner. Social dumping skal bremses effektivt!

 

Udbygning af Horsens Havn.

 

Opprioritering af danske madtraditioner i kommunale køkkener.

 

Nej til særkrav af religiøs eller kulturel karakter - dvs. nej til bederum, kønsopdelt svømning, halal-

kød osv.

 

 

 

Jeg er medlem af Dansk Folkeparti, fordi DF værner

om danske værdier og samtidig har en stærk, social bevidsthed

med fokus på de svageste borgere i vort samfund.

Copyright © Claus Kvist Hansen 2015